LB:71 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Takboard 33.
ISOVER Takboard 33 används som lastfördelande övre skikt. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;d0, (obrännbart material).  

 
LB:71 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Takboard 33.Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,11 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49

Produkter

LB:71 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Takboard 33.