LB:72 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Taurus 37.
ISOVER Taurus 37 används här som övre lager i en flerskiktslösning, tål tuffa tag på taket. ISOVER Taurus 37 har låg vikt, vilket är bra för arbetsmiljön och takkonstruktionen. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;d0, (obrännbart material).  

 
LB:72 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Taurus 37.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,12 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49

Produkter

LB:72 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongunderlag och ISOVER Taurus 37.