LB:74 Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Takboard och Takunderskiva.
Tilläggsisoleringen ska vara minst dubbelt så tjock som tjockleken av befintlig isolering om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt.

 
LB:74 Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Takboard och Takunderskiva.


 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,15 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49

Produkter

LB:74  Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Takboard och Takunderskiva.