LB:75 Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Taklamell.
ISOVER Taklamell 39 bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt.

Konstruktionen lämpar sig även för byggnader med hög fuktbelastning. Bedömning bör göras från fall till fall.

 
LB:75 Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Taklamell.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
320 (20+230+70) 0,12 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49
370 (20+280+70) 0,10 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49
400 (20+310+70) 0,09 w+C50-3150=57
w+Ctr50-3150=49

Produkter

LB:75 Tilläggsisolering av låglutande tak på betongstomme med ISOVER Taklamell.