LB:76 Konstruktionslösning för icke-belastade låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM.
Icke-belastade omvända tak är den enklaste och vanligaste formen för omvända tak. På takytan finns ett singelskikt som ballast och skydd. Taktypen används där man inte önskar att använda taket som rekreationsområde eller annan regelbunden användning. Oftast räcker det med STYROFOAM™ 300 för tillräcklig tryckhållfasthet. 

 
LB:76 Konstruktionslösning för icke-belastade låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM.


Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C]
3 x 100 mm 0,12
2 x 100 mm  0,17

Produkter

LB:76 Konstruktionslösning för icke-belastade låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM.