LB:77 Konstruktionslösning för gröna låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takträdgård.
Gröna tak eller takträdgårdar har blivit allt mer vanliga som rekreationsområde och/eller fördröjande system som minskar spetsbelastningen på dagvattensystemet och reningsanläggningar genom att regnvattenavrinningen blir långsammare. Oftast räcker det med STYROFOAM™ 300 för tillräcklig tryckhållfasthet.

Materialet har låg mottaglighet att påverkas av växter, och risken för tillväxt av mögel eller svamp minimeras. Vid plantering av större träd behövs rotskydd av skyddsbetong, gummimatta eller dylikt, det ska alltid finnas minst 50 mm makadam mellan rotskyddet och
STYROFOAM™-skivorna.

Ett vanligt alternativ till matjord och terrassmullskiva är sedumtak. Uppbyggnad av den underliggande delen är densamma. U-värdet påverkas även av växt- och jordskiktets tjocklek. 

 
LB:77 Konstruktionslösning för gröna låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takträdgård.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C]
3 x 100 mm 0,10 (0,12)
2 x 100 mm 0,14 (0,17)

Produkter

LB:77 Konstruktionslösning för gröna låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takträdgård.