LB:78 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takterrasser.
Takterrasser med plattläggning eller dylikt används inom alla byggnadskategorier som primärt vistelseområde eller gångstråk på taket. Takterrasserna kombineras ofta med gröna tak eller parkeringsdäck. Oftast räcker det med STYROFOAM™ 300 för tillräcklig tryckhållfasthet för takterrasser. 

 
LB:78 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takterrasser.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C]
3 x 100 mm 0,12
2 x 100 mm 0,18

Produkter

LB:78 Konstruktionslösning för låglutande tak med betongstomme och STYROFOAM. Takterrasser.