LI:71 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.
ISOVER Takboard 33 används som lastfördelande övre skikt.  Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som  A2-s1;do (obrännbart material). Genom att placera ångspärren ovanpå en ISOVER Takunderskiva 37 som ligger över profilerad  stålplåt minskas risken för perforering av folien.

På underlag som inte är helbärande, t ex profilerad plåt, måste man ta hänsyn till största avstånd mellan profiltopparna och minsta bredd på profiltopparna.  
 
LI:71 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,098 w+C50-3150=40
w+Ctr50-3150=30

Produkter

LI:71 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.