LI:72 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.
ISOVER Taurus 37 används här som övre lager i en flerskiktslösning. Produkten tål tuffa tag på taket. ISOVER Taurus 37 har låg vikt, vilket är bra för arbetsmiljön och takkonstruktionen.
Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1,d0 (obrännbart material). Genom att placera ångspärren mellan ISOVER Takunderskiva 37 och ISOVER Taurus 37 minskar risken för perforering.

På underlag som inte är helbärande, t ex profilerad plåt, måste man ta hänsyn till största avstånd mellan profiltoppar och minsta bredd på profiltoppar. 

 
LI:72 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,180 w+C50-3150=40
w+Ctr50-3150=30

Produkter

LI:72 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med tätskikt.