LI:73 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag med ISOVER Taklamell.
ISOVER Taklamell 39 bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Vid perforerad TRP-plåt används 50 mm ISOVER Takunderskiva Flies 37.

 
LI:73 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag med ISOVER Taklamell.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
300 (20+230+50) 0,13 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32
350 (20+280+50) 0,11 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32
380 (20+310+50) 0,10 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32
450 (20+380+50) 0,08 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32

Produkter

LI:73  Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag med ISOVER Taklamell.