LI:81 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med profilerad plåt.
När man använder profilerad plåt som tätskikt ska man använda ISOVER Takunderskiva 37 som bärande hårda värmeisoleringsskivor. Taksystemet används på alla typer av bärande underlag. Vid underlag av profilerad plåt, vilket är det vanligaste vid nyproduktion, måste man ta hänsyn till största avstånd mellan profiltoppar och minsta bredd på profiltoppar.

Se arbetsanvisningarna. Genom att placera ångspärren/ångbromsen mellan ISOVER Takboard 33 och ISOVER Takunderskiva 37 minskar risken för perforering. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;do (obrännbart material).  

 
LI:81 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med profilerad plåt.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,13 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32

Produkter

LI:81 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med profilerad plåt.