LI:82 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med plan plåt.
När man använder profilerad plåt som tätskikt ska man använda ISOVER Takunderskiva 37 som bärande hårda värmeisoleringsskivor. Taksystem används på alla typer av bärande underlag. Vid underlag av profilerad plåt, vilket är det vanligaste vid nyproduktion, måste man ta hänsyn till största avstånds mellan profiltoppar och minsta bredd på profiltoppar.

Se arbetsanvisningarna. Genom att placera ångspärren mellan ISOVER Takboard 33 och ISOVER Takunderskiva 37 minskar risken för perforering. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;do (obrännbart material). 

 
LI:82 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med plan plåt.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,12 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32

Produkter

LI:82 Konstruktionslösning för låglutande tak på plåtunderlag. Bärande plåt, med plan plåt.