LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.
Tilläggsisoleringen ska vara minst dubbelt så tjock som tjockleken av befintlig isolering. Då fungerar befintligt tätskikt som ångspärr och lufttätande skikt. Luftspalten i befintlig konstruktion ska stängas av. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjocklek om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.

 
LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
0,16 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32

Produkter

LT:71 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Takboard och Takunderskiva.