LT:72 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Taklamell.
ISOVER Taklamell 39 bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt. Bjälklaget renoveras med ny isolering och möjlighet till installationsskikt. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjocklek om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.

Denna konstruktionslösningen kan även användas i nybyggnation. jfr LT:71

 
LT:72 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Taklamell.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

Isolertjocklek U-värde [W/m²·°C] Ljudreduktion [dB]
370 (20+230+120) 0,10 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32
420 (20+280+120) 0,09 w+C50-3150=42
w+Ctr50-3150=32

Produkter

LT:72 Tilläggsisolering av låglutande tak på träbjälklag med ISOVER Taklamell.