Genom att placera ISOVER Duo på undersidan av bjälklaget förbättras konstruktionen avseende värme-, ljud- och kondensisolering. Vid ökad isolering bör hänsyn tas till att säkerställa lufttätheten. ISOVER Duo har ett ytskikt av mikroperforerad aluminiumfolie som gör att ytan kan rengöras. Ljusreflektion 77 %.
MB:01 Konstruktionslösning för betongbjälklag över källare med ISOVER Duo.


 
MB:01 Konstruktionslösning för betongbjälklag över källare med ISOVER Duo.


 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C]

Brandklass Ljudreduktion [dB]
0,30 REI30 w+C50-3150=56
n,w+C1,50-2500=70

Konstruktionsdetaljer

K:204 Källarvägg - Yttervägg

Produkter

MB:01 Konstruktionslösning för betongbjälklag över källare med ISOVER Duo.