MM:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag. Lägenhetsskiljande bjälklag, massivträstomme.
Ett lägenhetsskiljande bjälklag där undertaksdelen inte har någon mekanisk kontakt med den bärande bjälklagsdelen.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. 
 
MM:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag. Lägenhetsskiljande bjälklag, massivträstomme.

Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper Värde
Brandklass:  REI90
Ljudreduktion [dB]:  
R'w+C50-3150:  56
L'w+C50-3150 54
Tjocklek: 530

Produkter

MM:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag. Lägenhetsskiljande bjälklag, massivträstomme.