MS:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget i stål.
ISOVER-bjälklaget är ett lägenhetsskiljande bjälklag i lättbyggnadsteknik. Bjälklaget är försett med trapetsprofilerad plåt på över- och undersidan av balkarna och är därför lämpligt för prefabtillverkning. Kombinationen av TRP-plåt och övertjocklek på isoleringen gör att detta bjälklag har mycket goda ljudegenskaper.

VIKTIGT! TRP-plåtens godstjocklek får ej vara ≥ 0,56 mm.  

 
MS:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget i stål.


Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.


Egenskaper

U-värde [W/m²·°C]

Brandklass Ljudreduktion [dB]
- REI30 w+C50-3150=54
n,w+C1,50-2500=52

Produkter

MS:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget i stål.