MT:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag över källare.
Källarbjälklag mot en ouppvärmd källare ska isoleras väl för att golvet ska få god funktion och komfort. 

 
MT:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag över källare.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C]

Brandklass Ljudreduktion [dB]
0,20 REI30 w+C50-3150=40
n,w+C1,50-2500=80

Konstruktionsdetaljer

K:203 Källarvägg - Yttervägg

Produkter

MT:01 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag över källare.