MT:02 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag mellan uppvärmda rum.
Isolering i mellanbjälklaget gör att luftljudsisoleringen förbättras. Ljudreduceringen utnyttjas maximalt i en fullisolerad konstruktion. Genom att använda ISOVER Takboard 33 kan stegljudsnivån minskas. Ljudisoleringen tillsammans med tryckfördelande skivmaterial gör att stegljud hindras att vandra genom bjälklaget. Vid dörrar och under tung inredning bör det läggas en kloss för att förhindra nedsjunkning. 

 
MT:02 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag mellan uppvärmda rum.


Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 

Egenskaper

U-värde [W/m²·°C]

Brandklass Ljudreduktion [dB]
- REI30* w+C50-3150=40
n,w+C1,50-2500=80**
* För att få ett högre brandmotstånd, REI60, monteras 2 x 13 mm gipsskivor under glespanelen.
** utan stegljudsgolv. Stegljudsförbättring med stegljudsgolv: ΔLw=22-24 dB beroende på golvbeläggning.

Konstruktionsdetaljer

K:211 Yttervägg - Mellanbjälklag
K:213 Lägenhetsskiljande vägg - Mellanbjälklag
K:214 Mellanvägg - Mellanbjälklag
K:218 Yttervägg - Takstol

Produkter

MT:02 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag mellan uppvärmda rum.