SM:62 Oventilerat snedtak med bärande massivträstomme och ISOVER glasullsskivor.
Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion.
 
Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat. 
 
SM:62 Oventilerat snedtak med bärande massivträstomme och ISOVER glasullsskivor.

Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper Värde
U-värde [W/m²·°C]: 0,073
Brandklass: REI60
Isolertjocklek [mm]: 510
Tjocklek exkl yttertak [mm]: 675

Produkter

SM:62 Oventilerat snedtak med bärande massivträstomme och ISOVER glasullsskivor.