ST:60 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och glasullsskivor.
En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House

Vid isolering av snedtak och stödben med skivor kan ISOVER UNI-skiva 35 användas.

Total isolertjocklek: 315 mm.

Här visas ett exempel på ett tak utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan. ISOVER Vario®Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.
 
ISOVER Vario Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Byggfukt

Det är viktigt att man hantera byggfukten på ett förnuftigt sätt för att säkerställa att konstruktionen får bra förutsättningar från början. Följ därför våra enkla råd i anvisningen för hantering av byggfukt.

 
ST:60 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och glasullsskivor.


Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,126 REI30 W+C50-3150=48**
W+Ctr50-3150=37**
** Ljuddata inklusive yttertak av betongpannor och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

ST:60 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och glasullsskivor.