ST:64 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och InsulSafe lösull.

En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion. 

Total isolertjocklek: 475 mm.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.

ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Råspontens diffusionströghet bromsar fuktvandringen utåt. För fuktig inomhusmiljö leder därför till att råsponten fuktas upp.

Kontakta vår tekniska support om du vill veta mer om användningen av denna konstruktion. 

ST:64 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och InsulSafe lösull.
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,079 REI30 W+C50-3150=48**
W+Ctr50-3150=37**

** Ljuddata inklusive yttertak av betongpannor och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

ST:64 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra och InsulSafe lösull.