ST:65 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra, VEMPRO och glasullsskivor.

En takkonstruktion som är lämplig till hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus och Multi-Comfort House

Konstruktionen har inte råspont.

Konstruktionen kan användas till alla diffusionsöppna takbeklädnader, som betong och tegelpannor. Taklutningen ska vara minst 15 grader för att säkerställa underlagsdukens funktion. 

Total isolertjocklek: 500 mm.
Bjälklagsskivan är utbytt mot ISOVER UNI-skiva 35.

Här visas ett exempel på ett tak med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan och ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak på utsidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har den fantastiska egenskapen att fukt kan passera genom den under vissa perioder. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler.

ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Kontakta vår tekniska support om du vill veta mer om användningen av denna konstruktion.

ST:65 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra, VEMPRO och glasullsskivor.
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,083 REI30 W+C50-3150=41**
W+Ctr50-3150=37**

** Ljuddata inklusive yttertak av betongpannor och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

ST:65 Konstruktionslösning för oventilerade snedtak med ISOVER Vario Xtra, VEMPRO och glasullsskivor.