ST:73 Oventilerat snedtak: Limträbalk, ISOVER ULTIMATE, Vario Xtra och InsulSafe lösull
En effektiv, platsbesparande, brand- och fuktsäker takkonstruktion lämplig för enfamiljs- och flerfamiljshus med fokus på hus för hållbart byggande, exempelvis passivhus.

Taket är uppbyggt med limträbalk och utan luftspalt med ISOVER Vario® Xtra på insidan. ISOVER Vario® Xtra, som är en variabel ångbroms, har en särskild egenskap att fukt kan passera genom den under årets varma perioder och hindrar fukt att passera ut i konstruktionen under årets kalla period. Detta gör att eventuell fukt i konstruktionen lättare kan torka ut.

Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, t ex bostäder och torra lokaler. ISOVER Vario® Xtra:s ånggenomgångsmotstånd anpassar sig efter den relativa luftfuktigheten. Produkten öppnar sig när luftfuktigheten blir hög, vilket gör att den inte rekommenderas i konstant hög fuktighet inomhus, exempelvis simhallar och lokaler med fuktalstrande verksamhet.

Ljudreduktion

En försiktig bedömning har gjorts i samband med akustiska simuleringar, vilket innebär att takets ljudreduktion kan avvika från de redovisade värdena, konstruktionen utan luftspalt ger högre ljudreduktion.

Byggfukt

Det är viktigt att man hantera byggfukten på ett förnuftigt sätt för att säkerställa att konstruktionen får bra förutsättnibgar från början. Följ därför våra enkla råd i anvisningen för hantering av byggfukt. 

BIM-objekt

Ladda hem BIM-objekt här
 
ST:73 Oventilerat snedtak: Limträbalk, ISOVER ULTIMATE, Vario Xtra och InsulSafe lösull
 
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C] Brandklass Ljudreduktion [dB]
0,082 REI30 w+C50-3150=46**
w+C tr50-3150=35**

** Ljuddata inklusive yttertak av bandtäckt planplåt och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

ST:73 Oventilerat snedtak: Limträbalk, ISOVER ULTIMATE, Vario Xtra och InsulSafe lösull