VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe

ISOVER InsulSafe lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Det är viktigt att konstruktionen har en tät ångspärr, framförallt under betongens uttorkningstid. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 500 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög. Läs mer här.

VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe

Konstruktionsdetaljer

K:217 Yttervägg - Vindsbjälklag
 
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,08 REI60 W+C50-3150=60
W+Ctr50-3150=51

Produkter

VB:01 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER InsulSafe