VB:02 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER glasullsskivor och rullar

Om vinden är tänkt att utnyttjas som förråd kan man isolera träbjälklaget. Det är viktigt att konstruktionen har en tät ångspärr, framförallt under betongens uttorkningstid. Total isolertjocklek: 340 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög. Läs mer här.

VB:02 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER glasullsskivor och rullar

 
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,11 REI60 W+C50-3150=60
W+Ctr50-3150=51

Produkter

VB:02 Vindsbjälklag av betong [REI60] med ISOVER glasullsskivor och rullar