VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER glasull

Små bjälklag kan av ekonomiska skäl isoleras med skivor eller rullar. Det är viktigt att hela utrymmet mellan bjälkarna och upp till överkant fylls med isolering. Ovanpå läggs två eller flera lager, med förskjutna skarvar. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

I de flesta fall behövs inte pappersklädda skivor eller rullar i översta lagret, endast om det finns risk att kall uteluft blåser in i isoleringen. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 480 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög. Läs mer här.

VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER glasull
 

Konstruktionsdetaljer

K:215 Yttervägg - Vindsbjälklag
 
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,082 REI30 W+C50-3150=53**
W+Ctr50-3150=40**
** Ljuddata inklusive yttertak av betongpannor och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER glasull