VT:02 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 545 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög. Läs mer här.

VT:02 Vindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe lösull

Konstruktionsdetaljer

K:216 Yttervägg - Vindsbjälklag
 
Egenskaper    
U-värde [W/m²·°C]: Brandklass: Ljudreduktion [dB]:
0,084 REI30 W+C50-3150=53**
W+Ctr50-3150=40**
** Ljuddata inklusive yttertak av betongpannor och råspont. För högre ljudreduktion, läs mer här

Produkter

VT:02 VVindsbjälklag av trä [REI30] med ISOVER InsulSafe lösull