Y:403.1_3d_1138px_utansiffror
Ytterväggen består av en lättregelstomme som har en specialtillverkad M-remsa i livet. Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger regelstommen optimalt fuktskydd.  Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsdetaljer

K:202 - Platta på mark - Yttervägg

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
 
Y:403.1.1 2d
Y:403.1.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper Y:403.1.1 Y:403.1.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,13
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 360 300
Väggtjocklek [mm]: 433,5 365
a) Se förklaring i texten ovan

Produkter

Y:403.1 3d