Y:403.2 3d utan siffror
Ytterväggen består av en lättregelstomme som har en specialtillverkad M-remsa i livet. Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger regelstommen optimalt fuktskydd. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som skyddar det invändiga tätskiktet, ISOVER Vario® Xtra, från att i onödan bli perforerad vid exempelvis kabeldragning. Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och på utsidan sitter ett vindskydd med ett lager gipsskiva Gyproc GHSE 9, typ vindskyddsskiva.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
 
Y:403.2.1 2d
Y:403.2.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper Y:403.2.1 Y:403.2.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,13
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 335 275
Väggtjocklek [mm]: 418 358
a) Se förklaring i texten ovan

Produkter

Y:403.2 3d med siffror