YM:11 3d-ritning. Massivträvägg med ventilerad träfasad [REI90] [47 dB]
Konstruktionen är uppbyggd med två isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER VEMPRO™ Vindskydd.
 
Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.
 
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.
 
Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
 
För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 30.


 
YM:11 2d

Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper Värde
U-värde [W/m²·°C]: 0,157 
(U-värde=0,143 då Fasadskiva 31 är 100 mm )
Brandklass: REI90
Ljudreduktion [dB]:  
w+C50-3150 47
w+Ctr,50-3150 -
Isolertjocklek [mm]: 200
Väggtjocklek [mm]: 402

Produkter

YM:11 3d-ritning. Massivträvägg med ventilerad träfasad [REI90] [47 dB]