YB:21 3d-ritning Lättbetongvägg med oventilerad putsfasad [REI60] [56-58 dB]

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet Insul 8.0.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.


Läs mer om produkten Weber Therm 371 Premium 32 här.


Läs mer om fasadsystemet Weber Serporoc här.

YB:21.1 2d
YB:21.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YB:21.1 YB:21.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,140 0,170
Brandklass: REI60 REI60
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 58 56
w+Ctr,50-3150 50 49
Isolertjocklek [mm]: 120 120
Väggtjocklek [mm]: 515 432
 

Produkter

YB:21 3d-ritning Lättbetongvägg med oventilerad putsfasad [REI60] [56-58 dB]