Y:426.1 3d

På en vindtät stomme används ISOVER Skalmursskiva 33. Produkten kan användas oskyddad bakom fasadbeklädnad av tegel eller annan fasadsten. Med hjälp av speciella låsbrickor på murkramlorna fästs isoleringen mot betongväggen.
 

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Konstruktionsdetaljer

K:204 Källarvägg - Yttervägg
 
Y:426.1.1 2d
Y:426.1.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YB:23 YB:23.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI60 REI60
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 49 49
w+Ctr,50-3150 45 45
Isolertjocklek [mm]: 300 200
Väggtjocklek [mm]: 600 500

Produkter

Y:426.1 3d