YB:51 3d-ritning Betongvägg med tegelfasad [REI60] [68 dB]

På en vindtät stomme används ISOVER Skalmursskiva 32. Produkten kan användas oskyddad bakom fasadbeklädnad av tegel eller annan fasadsten. Med hjälp av speciella låsbrickor på murkramlorna fästs isoleringen mot betongväggen.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Konstruktionsdetaljer

K:204 Källarvägg - Yttervägg
 
YB:51.1 2d med Skalmursskiva 32
YB:51.2 2d med Skalmursskiva 32
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil: 
Egenskaper YB:51.1A) YB:51.2B)
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI60 REI60
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 68 68
w+Ctr,50-3150 61 61
Isolertjocklek [mm]: 340 230
Väggtjocklek [mm]: 630 520
A) 8 kramlor per m2
B) 6 kramlor per m2

Produkter

YB:51 3d-ritning Betongvägg med tegelfasad [REI60] [68 dB]