Y:427.1_3d_1138px_utansiffror

På en vindtät stomme används ISOVER Skalmursskiva 33. Produkten kan användas oskyddad bakom fasadbeklädnad av tegel eller annan fasadsten. Med hjälp av speciella låsbrickor på murkramlorna fästs isoleringen mot betongväggen.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Konstruktionsdetaljer

K:204 Källarvägg - Yttervägg
 
Y:427.1.1 2d
Y:427.1.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil: 
Egenskaper YB:51A) YB:51.2B)
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI60 REI60
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 68 68
w+Ctr,50-3150 61 61
Isolertjocklek [mm]: 340 230
Väggtjocklek [mm]: 630 520
A) 8 kramlor per m2
B) 6 kramlor per m2

Produkter

Y:427.1 3d