YI:41 3d-ritning. Stålvägg med plåtfasad [EI30] [43 dB]
Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt. Lämplig för industriellt byggande. Vid dimensionering av en industrivägg är det viktigt att se till helheten, d.v.s. alla uppställda krav ska uppfyllas samtidigt. Med värmeisolering, ISOVER UNI-skiva 35, kan värmetransmissionen genom industriväggen minskas.

För att förbättra värmeisoleringsförmågan bör man placera ett obrutet isolerskikt, t.ex. ISOVER Fasadskiva 30, mellan fasadplåten och stålregeln. ISOVER VEMPRO™ Vindskydd ger ett effektivt vindskydd.
 
YI:41 2d

Konstruktionsdetaljer

K:208 Platta på mark - Yttervägg

Ladda hem dwg-fil: 
Egenskaper  
U-värde [W/m²·°C]: 0,16
Brandklass: EI30
Ljudreduktion [dB]:  
w+C50-3150 43
w+Ctr,50-3150 32
Isolertjocklek [mm]: 275

Produkter

YI:41 3d-ritning. Stålvägg med plåtfasad [EI30] [43 dB]