YK:13 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad putsfasad [EI60] [53-58 dB]

Konstruktionen är uppbyggd med en slitsad stålregelstomme och tre lager isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som skyddar det invändiga tätskiktet, ISOVER Plastfolie, från att i onödan bli perforerad vid exempelvis kabeldragning. Beklädnadskikten på insidan består av två lager gipsskiva Gyproc GN Normal och på utsidan sitter ett vindskydd med ett lager gipsskiva Gyproc GHSE 9, typ vindskyddsskiva.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

YK:13.1 2d
YK:13.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YK:13.1 YK:13.2
U-värde [W/m²·°C]:

0,12

0,15
Brandklass: EI60 EI60
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 345 290
Väggtjocklek [mm]: 430 375
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

YK:13 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad putsfasad [EI60] [53-58 dB]