YK:31 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad putsfasad [REI30] [58 dB]

Yttervägg med slitsade tunnplåtsreglar i lättbyggnadsteknik. En oorganisk konstruktion som inte tillför någon byggfukt. Slitsade tunnplåtsreglar används med fördel i utfackningsväggar. Genom att placera en heltäckande isolerskiva utanpå stålreglarna, som t.ex. ISOVER Fasadskiva 30 bryter man köldbryggor genom stålreglarna. Väggen har en luftspalt bakom putsskivan vilken kan minska risken för fuktskador. För väggens fuktsäkerhet är det viktigt att detaljlösningar vid infästningar och anslutningar projekteras och utförs fuktsäkert.

Den innersta regeln är inte mekaniskt fäst i den horisontella regeln. Av stabilitetsskäl ska ytterväggar med slitsade stålreglar alltid vid projektering följa leverantörens anvisningar.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsdetaljer

K:205 Platta på mark - Yttervägg

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

Weber Serpovent EF

ISOVER Fasadskiva 30 ingår i Weber Serpovent EF, en ventilerad putslösning som tagits fram tillsammans med Weber och Gyproc. Du hittar mer information här.
 
YK:31.1 2d
YK:31.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:

 

Egenskaper YK:31.1 YK:31.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,12 0,15
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 58
w+Ctr,50-3150 45 45
Isolertjocklek [mm]: 385 320
Väggtjocklek [mm]: 423,5 358,5
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

YK:31 3d-ritning Stål- och träregelvägg med ventilerad putsfasad [REI30] [58 dB]