YK:52 3d-ritning Stål- och träregelvägg med tegelfasad [REI30] [68 dB]

Yttervägg med slitsade tunnplåtsreglar i lättbyggnadsteknik. En oorganisk konstruktion som inte tillför någon byggfukt. Lämpar sig som bröstningsmur.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


YK:52.1 2d
YK:52.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YK:52.1 YK:52.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklassa): REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]b):    
w+C50-3150 68 68
w+Ctr,50-3150 60 60
Isolertjocklek [mm]: 390 310
Väggtjocklek [mm]: 553,5 473,5
a) Vid högre brandklasser på vägg, läs mer här
b) se förklaring i texten ovan

Produkter

YK:52 3d-ritning Stål- och träregelvägg med tegelfasad [REI30] [68 dB]