Y:450.2 3d 1138px
Konstruktionen är uppbyggd med tre isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER VEMPRO™ Vindskydd.
 
Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.
 
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.
 
Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
 
För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 31.
 
Y:450.2 2d

Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper Värde
U-värde [W/m²·°C]: 0,153
Brandklass: REI90
Ljudreduktion [dB]:  
w+C50-3150 47
w+Ctr,50-3150 -
Isolertjocklek [mm]: 215
Väggtjocklek [mm]: 416

Produkter

Y:450.2 3d 1138px med siffror