YM:13 3d-ritning Massivträvägg med ventilerad träfasad [REI60] [53 dB]
Konstruktionen är uppbyggd med två isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER VEMPRO™ Vindskydd.
 
Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.
 
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.


 
YM:13.1 2d
YM:13.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YM:13.1 YM:13.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,14 0,16
Brandklass: REI60 REI60
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 53 53
w+Ctr,50-3150 48 48
Isolertjocklek [mm]: 195 145
Väggtjocklek [mm]: 403 378

Produkter

YM:13 3d-ritning Massivträvägg med ventilerad träfasad [REI60] [53 dB]