YM:22 3d-ritning Massivträvägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53 dB]
Konstruktionen är uppbyggd med tre isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet i de flesta fall. Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36. Beklädnadskiktet på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand. 
 
Ångspärren/ångbromsen ligger på utsidan av massivträet vilket kan bidra till väderskydd vid montering. Normalt används tält som väderskydd vid längre byggtid. Massivträet ger i sig själv ett stort diffusionsmotstånd vilket gör att man inte alltid måste använda sig utav en folie. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.
 
KL-träet har goda egenskaper gällande brand och ljud. 5-skiktsskivor klarar oftast R60 vid bostadslast. Träets fuktbuffrande egenskap bidrar också till ett bättre inomhusklimat.
 
Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad i akustikprogramet BASTIAN.
 
Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge upp till 5 dB mer.
 
För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 31.
 
YM:22 2d

Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper Värde
U-värde [W/m²·°C]: 0,156
Brandklass: REI90
Ljudreduktion [dB]:  
w+C50-3150  53
w+Ctr,50-3150  48
Isolertjocklek [mm 215
Väggtjocklek [mm]: 380

Produkter

YM:22 3d-ritning Massivträvägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53 dB]