Y:422.3 3d utan siffror

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt. Uppbyggnaden med slitsad stålregel i ytterstommen gör konstruktionen okänslig för fukt.

Ångspärren är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångspärr i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. Detta installationsskikt är isolerat med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som tillsammans med beklädnadskikten - 2 lager gipsskiva Gyproc GF brand – ger högt brandmotstånd och gör det möjligt att använda icke-brandklassade el-dosor.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Läs mer om produkten Weber Therm 371 Premium 32 här.

Läs mer om fasadsystemet Weber Serporoc här.
 

Y:422.3.1 2d
Y:422.3.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YS:22 YS:22.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,130 0,15
Brandklass: EI90 EI90
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 340 295
Väggtjocklek [mm]: 399 356
 

Produkter

Y:422.3 3d med siffror