YS:23 3d-ritning Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI30] [53-58 dB]

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt. Uppbyggnaden med slitsad stålregel i ytterstommen gör konstruktionen okänslig för fukt.

Ångspärren är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångspärr i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och ett lager träfiberskiva, typ OSB, som är ett förstärkt lager bakom gipsskivan för att kunna skruva i vid uppsättning av t.ex. tavlor.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).


Läs mer om produkten Weber Therm 371 Premium 32 här.

Läs mer om fasadsystemet Weber Serporoc här.
 

YS:23.1 2d
YS:23.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YS:23.1 YS:23.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,105 0,15
Brandklass: EI30 EI30
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 410 315
Väggtjocklek [mm]: 463 370
 

Produkter

YS:23 3d-ritning Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI30] [53-58 dB]