Y:406.2 3d utan siffror

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger stommen optimalt fuktskydd. Väggen har ett ventilerat putssystem vilket kan minska risken för fuktskador. För väggens fuktsäkerhet är det viktigt att detaljlösningar vid infästningar och anslutningar projekteras och utförs fuktsäkert.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. Vindskyddet placeras utvändigt för att förhindra luftrörelser in i isoleringen. ISOVER Plastfolie används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Weber Serpovent EF

ISOVER Fasadskiva 31 ingår i Weber Serpovent EF, en ventilerad putslösning som tagits fram tillsammans med Weber och Gyproc. Du hittar mer information här.

 
Y:406.2.1 2d
Y:406.2.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:

 

Egenskaper YS:32 YS:32.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,15
Brandklass: EI30 EI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 440 295
Väggtjocklek [mm]: 514 369
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

Y:406.2 3d med siffror