Y:401.2 3d. Ventilerad och dränerad fasad. Med träbaserad skiva som andra skikt, ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.

Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger trästommen optimalt fuktskydd. Träbaserad skiva som andra skikt i innerbeklädnaden för enkel uppfästning av föremål.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
Y:401.2.1 2d. Ventilerad och dränerad fasad. Med träbaserad skiva som andra skikt, ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.
Y:401.2.2 2d. Ventilerad och dränerad fasad. Med träbaserad skiva som andra skikt, ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YT:12 YT:12.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150  58 53
w+Ctr,50-3150  45 40
Isolertjocklek [mm]: 365 265
Väggtjocklek [mm]: 441 34
a) se förklaring i texten ovan 
 

Produkter

Y:401.2 3d. Ventilerad och dränerad fasad. Med träbaserad skiva som andra skikt, ISOVER Fasadskiva, Vario Xtra och glasull.