YT:13 3d Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
Konstruktionen är uppbyggd med tre isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som skyddar det invändiga tätskiktet, ISOVER Vario® Xtra alternativt ISOVER Plastfolie, från att i onödan bli perforerad vid exempelvis kabeldragning. Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och ett lager träfiberskiva, typ OSB, som är ett förstärkt lager bakom gipsskivan för att kunna skruva i vid uppsättning av t.ex. tavlor. På utsidan sitter en vindskyddsduk ISOVER VEMPRO™ Vindskydd.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, är ett skivmaterial, t.ex. gipsskiva Gyproc H Storm, lämpligt att placera bakom ISOVER Fasadskiva 31 och att de två vertikala träreglarna inte är mekaniskt fästa vid varandra.

BIM-objekt

Ladda hem BIM-objekt här

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.
 
YT:13.1 2d
YT:13.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YT:13 YT:13.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,12
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a)    
w+C50-3150  58 58
w+Ctr,50-3150  45 45
Isolertjocklek [mm]: 365 295
Väggtjocklek [mm]: 439 369
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

YT:13 3d Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]