YT:14 3d-ritning Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [50 dB]
Väggen är på utsidan isolerad med ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Skiktet ger trästommen optimalt fuktskydd.
 

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus t ex bostäder och torra lokaler. 

Konstruktionsdetaljer

K:201 Varmgrund - Yttervägg
K:203 Källarvägg - Yttervägg
K:206 Platta på mark - Yttervägg
K:209 Yttervägg - Fönster
K:216 Yttervägg - Vindsbjälklag
K:218 Yttervägg - Takstol

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

Referensobjekt

En riktigt bra yttervägg är det som skiljer smarta och energisnåla hus från mindre hållbara. Att bygga energisnåla hus i trä är en trend som växer, och därmed också behovet av smarta väggkonstruktioner. När Morgan Gardewik byggde sin villa strax utanför Storvreta var målet att matcha kriterierna för passivhus, och att göra det just med en träkonstruktion. Läs mer här.

YT:14.1 2d
YT:14.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YT:14.1 YT:14.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,12
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]a):    
w+C50-3150 50 50
w+Ctr,50-3150 40 40
Isolertjocklek [mm]: 345 320
Väggtjocklek [mm]: 410 385
a) Ihopbyggda stommar/delade stommar/delade stommar och 2 lag gipsskivor invändigt

Produkter

YT:14 3d-ritning Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [50 dB]