YT:15 3d-ritning Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
Konstruktionen är uppbyggd med tre isolerskikt som effektivt uppfyller alla funktionskrav på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion och brandsäkerhet. På utsidan sitter ISOVER Fasadskiva 30 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor. På insidan finns ett installationsskikt med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som skyddar det invändiga tätskiktet, ISOVER Vario® Xtra alternativt ISOVER Plastfolie, från att i onödan bli perforerad vid exempelvis kabeldragning. Beklädnadskikten på insidan består av ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand och på utsidan sitter ett vindskydd med ett lager gipsskiva Gyproc GHSE 9, typ vindskyddsskiva.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

För optimal luftljudsisolering, främst vid trafikbuller, blir den bästa effekten om de två vertikala träreglarna inte är mekaniskt fästa vid varandra och att gipsskiva Gyproc GHSE 9 är placerad bakom ISOVER Fasadskiva 30.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

BIM-objekt

Ladda hem BIM-objekt här

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).

 
YT:15.1 2d
YT:15.2 2d
Ladda hem dwg-fil:
Ladda hem dwg-fil:
 
Egenskaper YT:15.1 YT:15.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI90 REI90
Ljudreduktion [dB]a)    
w+C50-3150  58 53
w+Ctr,50-3150  45 40
Isolertjocklek [mm]: 365 265
Väggtjocklek [mm]: 452 352
a) se förklaring i texten ovan

Produkter

YT:15 3d-ritning Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]