Y:420.2 3d utan siffror

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts  och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Två konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Läs mer om produkten Weber Therm 371 Premium 32 här.

Läs mer om fasadsystemet Weber Serporoc här.
 

Y:420.2.1 2d
Y:420.2.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YT:22 YT:22.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,14
Brandklass: REI30 REI30
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 370 290
Väggtjocklek [mm]: 423 345
 

Produkter

Y:420.2 3d med siffror