YT:24 3d-ritning Träregelvägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53-58 dB]

Väggen är på utsidan isolerad med Weber Therm 371 Premium 32 som både ger ett heltäckande underlag för puts och minimala köldbryggor och få skarvar. Puts- och isoleringsskiktet ger fasaden dränerande effekt och trästommen optimalt fuktskydd.

Ångspärren/ångbromsen är indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

Detta installationsskikt är isolerat med ISOVER ULTIMATE UNI-skiva 36 som tillsammans med beklädnadskikten - ett lager gipsskiva Gyproc GN Normal och ett lager gipsskiva Gyproc GF Brand – ger mycket högt brandmotstånd och gör det möjligt att använda icke-brandklassade el-dosor.

Ljudreduktion

Ytterväggskonstruktionernas ljudreduktion är simulerad med akustikprogrammet STIFF. Vi har gjort en försiktig bedömning i samband med simuleringarna vilket innebär att väggarnas ljudreduktion bör kunna jämföras med uppmätta värden med god marginal. Ett tjockt putsskikt kan ge lite bättre värden än de redovisade ljudvärden.

Det är en förutsättning att de två regelstommarna inte har mekanisk kontakt.

Om högre ljudreduktion önskas kan ett extra skikt gipsskivor invändigt ge c:a 5 dB mer.

Konstruktionsalternativ

Två konstruktionsalternativ, benämnda 1 och 2, visas nedan. Länkar till ingående produkter finns längre ner under rubriken Produkter.

Installationsskiktet i våra regelytterväggar är stående men ett liggande korsreglat installationsskikt har likvärdig prestanda i avseende till U-värde och brandklass men ger något sämre ljudreduktion (ca 6 dB).Läs mer om produkten Weber Therm 371 Premium 32 här.

Läs mer om fasadsystemet Weber Serporoc här.
 

YT:24.1 2d
YT:24.2 2d
Ladda hem dwg-fil: Ladda hem dwg-fil:
Egenskaper YT:24.1 YT:24.2
U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,13
Brandklass: REI90 REI90
Ljudreduktion [dB]:    
w+C50-3150 58 53
w+Ctr,50-3150 45 40
Isolertjocklek [mm]: 365 295
Väggtjocklek [mm]: 422 354
 

Produkter

YT:24 3d-ritning Träregelvägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53-58 dB]